Empreses

Protecció desocupació -Certific@ 2

MECANISME XARXA - AVISE IMPORTANT
Pròximament estarà disponible la transacció de certific@ 2 per a l'enviament de fitxers de comunicació d'activitat de la protecció social vinculada al Mecanisme XARXA.
EN CAP CAS es poden comunicar períodes d'activitat (fitxers XML) per a la protecció social vinculada al Mecanisme XARXA a través de la transacció de certific@ 2 per als períodes d'activitat/inactivitat per ERTE i per a fixos discontinus, tractant-se de processos diferents. Este enviament erroni no generaria el pagament dels dies de protecció a les persones afectades pel Mecanisme XARXA.
Si s'hagueren enviat fitxers XML amb esta informació, per a la prestació XARXA, per la via de comunicació per a ERTE, hauran de tornar-se a comunicar per la via correcta, una vegada estiga disponible la transacció específica en Certific@ 2 .