Empreses

Al·legacions: ERES amb beneficis

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) és l'organisme públic que gestiona la liquidació de les aportacions econòmiques a abonar per les empreses que efectuen acomiadaments col·lectius que afecten a treballadors de cinquanta o més anys, quan concorren les circumstàncies arreplegades en la Llei 27 / 2011 .

El procediment de liquidació de l'aportació anual contempla una fase de liquidació provisional, susceptible d'al·legacions per l'empresa, després de la qual el SEPE emet la resolució definitiva.

Este formulari permet la presentació d'aquestes al·legacions.

L'accés a este servici requerix identificació per mitjà del sistema d'autenticació cl\@ve a través de:

  • Certificat digital de persona física o DNI electrònic
  • Certificat digital de representant legal
  • Certificat digital de persona jurídica
  • Clau permanent