Informació

Accessibilitat

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Organisme Autònom adscrit al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, s'ha compromès a fer accessible el seu lloc web, de conformitat amb el Reial decret 1112 / 2018 , de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La presente declaración de accesibilidad se aplica al sitio web Portal Sede

Situació de compliment

Este lloc web és parcialment conforme amb el Reial decret 1112 / 2018 a causa de la falta de conformitat de l'aspecte que s'indica a continuació.

Contingut no accessible

El contingut que s'arreplega a continuació no és accessible pel següent:

  • Falta de conformitat amb el RD 1112 / 2018
  • En les pàgines en idiomes diferents del castellà poden existir textos en castellà, el canvi del qual d'idioma no està etiquetat correctament, a causa que esta situació és transitòria fins a la seua traducció definitiva automàtica o manual.
  • Podrien existir fallades puntuals d'edició en alguna pàgina web.
  • El contingut no entra dins de l'àmbit de la legislació aplicable
  • Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans del de 20 setembre que 2018 no complisquen íntegrament tots els requisits d'accessibilitat, si bé s'ha procurat que la majoria d'ells sí ho complisquen.

Preparació de la present declaració d'accessibilitat

La present declaració va ser realitzada el d'octubre 21 del 2021 , mitjançant una autoavaluació en la qual s'han utilitzat ferramentes com la proporcionada per l'Observatori d'Accessibilitat i a més d'ús de ferramentes externes per a analitzar els contrastos.

També s'ha utilitzat la ferramenta del 3 W C que permet validar les pàgines web sobre els estàndards HTML, XHTML, SMIL, CSS, etc.

Última revisión de la declaración, 21 de octubre del 2021 .

Observacions i dades de contacte

El nostre objectiu és seguir treballant cada dia en la millora de l'accessibilitat, li convidem al fet que ens envie les seues queixes o suggeriments de qualsevol incompliment dels requisits d'accessibilitat establits (article 10 . 2 .a) del RD 1112 / 2018 ) com per exemple:

  • Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d'este lloc web.
  • Transmetre altres dificultats d'accés al contingut.
  • Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l'accessibilitat del lloc web.

A la seua disposició té disponible el següent formulari suggeriments i queixes d'Accessibilitat i/o la següent oficina física d'atenció:

Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions, Servici Públic d'Ocupació Estatal, c/ Condesa de Venadito 9 , 28027 Madrid .

Pot presentar, una queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112 / 2018 o una Sol·licitud d'Informació accessible relativa a:

  • o contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112 / 2018 según lo establecido por el artículo 3 , apartado 4
  • o continguts que estan exempts del compliment dels requisits d'accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d'informació accessible, s'ha de concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permeten constatar que es tracta d'una sol·licitud raonable i legítima.


A través de la Instància de la Seu electrònica de l'El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Organisme Autònom adscrit al Ministeri de Treball i Economia Social, així com de la resta d'opcions arreplegades en la Llei 39 / 2015 , de 1 de octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Procediment d'aplicació

Si una vegada realitzada una sol·licitud d'informació accessible o queixa, esta haguera sigut desestimada, no s'estiguera d'acord amb la decisió adoptada, o la resposta no complira els requisits contemplats en l'article 12 . 5 , la persona interessada podrà iniciar una reclamació. Igualment es podrà iniciar una reclamació en el cas que haja transcorregut el termini de vint dies hàbils sense haver obtingut resposta.

El procedimiento de reclamación recogido en el artículo 13 del RD 1112 / 2018 puede iniciarse a través del siguiente enlace:

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/ley 11 /inici/showTramites.action?procedimientoSel= 313 &proc= 6

Contingut Opcional

Se satisfan tots els punts de verificació de prioritat 1 i 2 (nivell AA) definits en la Norma UNE-EN 301549 : 2019  i les Directrius d'Accessibilitat per al Contingut Web 2 . 1  per la Iniciativa d'Accessibilitat Web (WAI) establits per World Wide Web Consortium (W 3 C).

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0 del W3C-WAI

Esta declaració de conformitat arreplega aquelles pàgines que es troben baix el domini Portal Calme excloent les pàgines a les quals ens porten els enllaços externs així com els continguts que són incrustats en Portal Calme però provenen d'altres servidors.

El portal ha sido realizado utilizando HTML y hojas de estilo. El lenguaje de presentación utilizado es el resultado de la transformación de los documentos originales que están construidos de manera estructurada usando XML y ficheros de presentación XSL.

Icono W3C que indica que este contenido web utiliza HTML 4.01 Transicional válido

Totes les pàgines d'este portal estan construïdes utilitzant fulles d'estil en cascada (CSS) concordes a les recomanacions del World Wide Web Consortium (W 3 C).

Icono W3C que indica que este contenido web utiliza CSS válido

Grandària del text

S'han utilitzat fonts amb grandàries relatives de manera que si l'usuari preferix una font major podrà seleccionar-ho a través de les opcions de grandària de text del seu explorador.

Estructura de les pàgines

Este portal està dissenyat amb un format comú per a totes les pàgines de continguts, zona de capçalera i fil d'Ariadna (localitzador), zona central i peu de pàgina. Esta disposició permet familiaritzar-se fàcilment amb l'estructura dels documents facilitant així la seua navegació per a aquelles persones que necessiten ajudes tècniques per a utilitzar el lloc web.

Cabecera: Incluye área de selección de idioma, utilidades, información personal e información de contacto del Servicio Público de Empleo Estatal.

La zona de subcabecera inclou el fil d'Ariadna que realitza la doble funció d'orientar a l'usuari i de permetre la navegació cap a altres pàgines.

Àrea central de continguts i menú de navegació principal.

Àrea dempeus que servix de tancament de les pàgines i mostra informació institucional.

Formats dels continguts

Alguns continguts es mostren o amplien amb continguts disponibles en altres formats de presentació per als quals alguns usuaris no disposen dels connectors (plugins) necessaris. A continuació es mostren els formats utilitzats pel lloc web de la seu electrònica del SEPE i els enllaços per a descarregar-los de forma gratuïta.

Per a obtindre la màxima experiència visual del portal és convenient encara que no és imprescindible disposar de Javascript activat en el navegador.