Informació

Com utilitzar esta Seu?

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) ha posat en marxa la Seu Electrònica en internet per a atendre el dret de la ciutadania d'interactuar amb l'Administració per mitjans electrònics, tal com establix la Llei 39 / 2015 d'octubre, el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en el seu article 13 .

La Seu Electrònica permet acostar l'Administració a la ciutadania des de qualsevol lloc amb connexió a Internet, per a realitzar els mateixos tràmits que abans es feien de forma presencial, evitant desplaçaments i temps d'espera.

Has de tindre en compte que la recepció en dies inhàbils s'entendrà a l'efecte del còmput de termini fixat en dies hàbils o naturals, i pel que fa a compliment de terminis per les persones interessades, la presentació en un dia inhàbil s'entendrà realitzada en la primera hora del primer dia hàbil següent, llevat que una norma permeta expressament la recepció en dia inhàbil.

Seguretat de la Seu Electrònica

Des de la teua arribada a la Seu Electrònica del SEPE estàs navegant en una connexió segura en la qual tota la informació entre la Seu i tu viatja "encriptada o xifrada". A més, l'accés mitjançant certificats electrònics garantix la identitat de la persona i protegix el trànsit de dades.

Què necessite per a usar la Seu Electrònica?

Per a accedir a la majoria de servicis de la Seu Electrònica, es requerix l'ús de Cl@ve permanent (www.clave.gob.es) o un Certifícado Digital proporcionat per una entitat reconeguda, o DNI electrònic.

Si el tràmit requerix operacions de firma amb Certificat Digital o DNI Electrònic serà necessari utilitzar l'Aplicació AutoFirma (https://firmaelectronica.gob.es/home/descargas.html).

Si ja posseïxes certificat electrònic però tens dubtes pots consultar la relació de sistemes d'autenticació i firma electrònica admesos pel Servici Públic d'Ocupació Estatal.

Si, per contra, no tens encara un certificat electrònic o has comprovat que el que tens no és admès per la Seu Electrònica del SEPE, consulta l'ajuda sobre firma i certificats electrònics per a gestionar un.

Requisits tècnics

Els requeriments tècnics per a poder utilitzar els servicis que es presten a través de la nostra Seu Electrònica (https://sede.sepe.gob.es) són:

  • Sistema Operatiu: Windows 10
  • Navegadors suportats: Google Chrome actualitzat.
  • Visualizador de archivos: Adobe Acrobat Reader
  • Versión de Java: Java 7 update 79 CPU
  • Aplicació de firma: Autofirm@

Què puc fer en la Seu Electrònica?

Des de la Seu Electrònica del SEPE pots accedir a un llistat de procediments administratius que et permetran:

  • Realizar el trámite completo en línea y descargar y cumplimentar formularios a través del registro electrónico.
  • Sol·licitar i consultar dades en línia i realitzar simulacions.
  • Emplenar en línia i imprimir formularis per a la seua posterior entrega en les oficines del SEPE.