Empreses

Formació dual

  • Contratos para la formación y el aprendizaje.

Nota informativa:Tancament d'aplicació per publicació del Reial decret/Llei 32 / 2021 , de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reforma laboral, la garantia de l'estabilitat en l'ocupació i la transformació del mercat de treball.

En els contractes de formació en alternança no serà precisa l'autorització prèvia al seu inici de l'activitat formativa del contracte. Per açò, des del 30 dia de març queda tancada l'aplicació posada a disposició pel SEPE per a la gestió pels Servicis Públics d'Ocupació competents de l'autorització prèvia dels contractes per a la formació i l'aprenentatge, a l'efecte de la sol·licitud de noves autoritzacions de l'activitat formativa. Sí es mantindrà operativa l'aplicació a l'efecte de la gestió dels contractes ja autoritzats i iniciats abans del de 30 març de 2022 .

  • Contractes per a la formació i l'aprenentatge.

Avís: Nova entrada per a la comunicació de canvi d'entitat de formació (nou centre) en les modificacions de l'acord formatiu i les pròrrogues.