Empreses

Altres tràmits i procediments

AVÍS IMPORTANT: Este tràmit és exclusivament per a formular queixes i suggeriments.

Per a la presentació de recursos o al·legacions davant el SEPE per part de les empreses o els seus representants, haurà de, de no existir llit o formulari específic en el procediment, remetre's escrit a través del Registre Electrònic a la Direcció Provincial o a la Subdirecció General del Servici Públic d'Ocupació Estatal que corresponga.