Empresas

Certific@2

En que consiste a aplicación Certific@ 2 ?

É un servizo que permite ás empresas que actúen en nome propio e ás empresas e colexiados profesionais que actúen en representación de terceiros, realizar comunicacións de datos sobre os seus traballadores e traballadoras, substituíndo a entrega presencial de documentos.

Como acceder a Certific@ 2

Para utilizar a aplicación Certific@ 2 , as persoas usuarias deben dispor de autorización para a transmisión telemática de datos aos Servizos Públicos de Emprego, obtida previamente conforme o definido na aplicación Contrat@, ou de firma electrónica expedida por algunha das autoridades de certificación.

A funcionalidade desta aplicación concrétase nas seguintes utilidades:

Recomendación

Para a navegación pola aplicación, é recomendable usar os botóns e ligazóns proporcionadas pola mesma, evitando facer uso dos do navegador.

Atención a la empresa a través de Atención telefónica o Atención online

Documentación relacionada

Título do documento

Tamaño

Data

Guía para empresas

1.16 Mb

marzo 2022

Táboa de códigos

114 Kb

xuño 2023

Táboa de códigos de resposta da aplicación

6 Kb

xuño 2023

Guía de uso

196 Kb

xullo 2010

Novos servizos Orde TIN 790 / 2010

1 . 0 Mb

xullo 2010

Cambios no acceso a Certific@ 2

365 Kb

xullo 2010

Preguntas frecuentes

712 Kb

xuño 2023

Certificado de Empresa

260 Kb

marzo 2023

CE Sistema Especial Agrario

244 Kb

xuño 2023

Guía aplicación Coeficiente SEFH

373 Kb

decembro 2017

Deseño ficheiro ERE nómina

71 Kb

novembro 2018