Empresas

Emprego


"Proxecto C23I2P1 Programa de apoio a mulleres nos ámbitos rural e urbano", no ámbito de Ceuta e de Melilla, para o exercicio 2023: as solicitudes haberán de presentarse no prazo de 10 días contados desde o primeiro día hábil do mes de febreiro.

Inicio de novo prazo de presentación de solicitudes do programa investigo  o 11 día de novembro