Empresas

Emprego


O Servizo Público de emprego Estatal (SEPE), resolveu modificar con data de 30 de marzo do 2022 inicio do cómputo de prazo establecido para a presentación de solicitudes para poder optar ás subvencións dos programas "Primeira Experiencia Profesional nas Administracións Públicas", "TÁNDEM" e "Investigo".

Estes programas atópanse incluídos no Investimento 1 "Emprego Novo", comprendida no Compoñente 23 "Novas políticas públicas para un mercado de traballo dinámico, resiliente e inclusivo", do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia (PRTR).

Por tanto, queda suspendido o inicio de prazo previsto para o 1 de abril de quedando 2022 establecidos os seguintes prazos:

Para o programa de "Primeira Experiencia Profesional nas Administracións Públicas", un prazo de meses 4 contados a partir do día 25 de abril de incluído.. 2022
Para TÁNDEM o prazo de presentación de solicitudes comprenderá desde o 16 de maio de ata 2022 31 o de agosto de , 2022 ambas as datas incluídas..
Para Investigo, prazo de meses 4 contados a partir do día 25 de abril de incluído.. 2022