Licitacións

O Servizo Público de Emprego Estatal convoca procedementos para a celebración de contratos seguindo a normativa de contratación pública vixente.