Información

Identificación e titularidade

O artigo 3.2 do Real Decreto 1671/2009 de de 6 novembro, polo que se desenvolve parcialmente a Lei 11/2007, de de 22 xuño, de acceso electrónico dos cidadáns aos servizos públicos, determina que a sede electrónica deberá identificar o titular e o órgano ou órganos encargados da xestión e dos servizos postos a disposición dos cidadáns na mesma.

Características da Sede Electrónica do Servizo Público de Emprego Estatal.

  • A dirección electrónica de referencia da Sede é https://sede.sepe.gob.es.
  • A titularidade da Sede Electrónica corresponde ao Servizo Público de Emprego Estatal.