Información

Accesibilidade

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), Organismo Autónomo adscrito ao Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, comprometeuse a facer accesible o seu sitio web, de conformidade co Real Decreto 1112 / 2018 , de de 7 setembro, sobre accesibilidade dos sitios web e aplicacións para dispositivos móbiles do sector público.

La presente declaración de accesibilidad se aplica al sitio web Portal Sede

Situación de cumprimento

Este sitio web é parcialmente conforme co Real Decreto 1112 / 2018 debido á falta de conformidade do aspecto que se indica a seguir.

Contido non accesible

O contido que se recolle a seguir non é accesible polo seguinte:

  • Falta de conformidade co RD 1112 / 2018
  • Nas páxinas en idiomas distintos do castelán poden existir textos en castelán, cuxo cambio de idioma non está etiquetaxe correctamente, debido a que esta situación é transitoria ata a súa tradución definitiva automática ou manual.
  • Poderían existir fallos puntuais de edición nalgunha páxina web.
  • O contido non entra dentro do ámbito da lexislación aplicable
  • Poderían existir arquivos ofimáticos en PDF ou outros formatos publicados antes do 20 de setembro de que 2018 non cumpran na súa totalidade todos os requisitos de accesibilidade, aínda que se procurou que a maioría deles si o cumpran.

Preparación da presente declaración de accesibilidade

A presente declaración foi realizada o 21 de outubro do 2021 , mediante unha autoevaluación na que se utilizaron ferramentas como a proporcionada polo Observatorio de Accesibilidade e ademais de uso de ferramentas externas para analizar os contrastes.

Tamén se utilizou a ferramenta do W 3 C que permite validar as páxinas web sobre o estándares HTML, XHTML, SMIL, CSS, etc.

Última revisión de la declaración, 21 de octubre del 2021 .

Observacións e datos de contacto

O noso obxectivo é seguir traballando cada día na mellora da accesibilidade, convidámoslle a que envíenos as súas queixas ou suxestións de calquera incumprimento dos requisitos de accesibilidade establecidos (artigo 10 . 2 .a) do RD 1112 / 2018 ) por exemplo:

  • Informar sobre calquera posible incumprimento por parte deste sitio web.
  • Transmitir outras dificultades de acceso ao contido.
  • Formular calquera outra consulta ou suxestión de mellora relativa á accesibilidade do sitio web.

Ao seu dispor ten dispoñible o seguinte formulario suxestións e queixas de Accesibilidade e/ou a seguinte oficina física de atención:

Subdirección Xeral de Tecnoloxías da Información e Comunicacións, Servizo Público de Emprego Estatal, c/ Condesa de Venadito 9 , 28027 Madrid .

Pode presentar, unha queixa relativa ao cumprimento dos requisitos do RD 1112 / 2018 ou unha Solicitude de Información accesible relativa a:

  • o contenidos que están excluidos del ámbito de aplicación del RD 1112 / 2018 según lo establecido por el artículo 3 , apartado 4
  • ou contidos que están exentos do cumprimento dos requisitos de accesibilidade por impor unha carga desproporcionada.

Na Solicitude de información accesible, débese concretar, con toda claridade, os feitos, razóns e pedimento que permitan constatar que se trata dunha solicitude razoable e lexítima.


A través da Instancia da Sede electrónica do O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE), Organismo Autónomo adscrito ao Ministerio de Traballo e Economía Social, así como do resto de opcións recollidas na Lei 39 / 2015 , de de 1 outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Procedemento de aplicación

Se unha vez realizada unha solicitude de información accesible ou queixa, esta fose desestimada, non se estivese de acordo con a decisión adoptada, ou a resposta non cumprise os requisitos considerados no artigo 12 . 5 , a persoa interesada poderá iniciar unha reclamación. Igualmente poderase iniciar unha reclamación no caso de que haxa trascurrido o prazo de vinte días hábiles sen obter resposta.

El procedimiento de reclamación recogido en el artículo 13 del RD 1112 / 2018 puede iniciarse a través del siguiente enlace:

https://expinterweb.mitramiss.gob.es/lei 11 /inicio/showTramites.action?procedimientoSel= 313 &proc= 6

Contido Opcional

Satisfanse todos os puntos de verificación de prioridade 1 e 2 (nivel AA) definidos na Norma UNE-EN : 301549 2019  e as Directrices de Accesibilidade para a Contido Web 2 . 1  pola Iniciativa de Accesibilidade Web (WAI) establecidos por World Wide Web Consortium (W 3 C).

Icono de conformidad con el Nivel Doble-A de las Directrices de Accesibilidad para el Contenido Web 2.0 del W3C-WAI

Esta declaración de conformidade recolle aquelas páxinas que se atopan baixo o dominio Portal Sede excluíndo as páxinas ás que nos levan as ligazóns externas así como os contidos que son incrustados en Portal  Sede pero proveñen doutros servidores.

El portal ha sido realizado utilizando HTML y hojas de estilo. El lenguaje de presentación utilizado es el resultado de la transformación de los documentos originales que están construidos de manera estructurada usando XML y ficheros de presentación XSL.

Icono W3C que indica que este contenido web utiliza HTML 4.01 Transicional válido

Todas as páxinas deste portal están construídas utilizando follas de estilo en fervenza (CSS) acordes ás recomendacións do World Wide Web Consortium (W 3 C).

Icono W3C que indica que este contenido web utiliza CSS válido

Tamaño do texto

Utilizáronse fontes con tamaños relativos de forma que se o usuario prefire unha fonte maior poderá seleccionalo a través das opcións de tamaño de texto do seu explorador.

Estrutura das páxinas

Este portal está deseñado cun formato común para todas as páxinas de contidos, zona de cabeceira e fío de Ariadna (localizador), zona central e pé de páxina. Esta disposición permite familiarizarse facilmente coa estrutura dos documentos facilitando así a súa navegación para aquelas persoas que necesitan axudas técnicas para utilizar o sitio web.

Cabecera: Incluye área de selección de idioma, utilidades, información personal e información de contacto del Servicio Público de Empleo Estatal.

A zona de subcabecera inclúe o fío de Ariadna que realiza a dobre función de orientar ao usuario e de permitir a navegación cara a outras páxinas.

Área central de contidos e menú de navegación principal.

Área de pé que serve de peche das páxinas e mostra información institucional.

Formatos dos contidos

Algúns contidos móstranse ou amplían con contidos dispoñibles noutros formatos de presentación para os que algúns usuarios non dispoñen dos conectores (plugins) necesarios. A seguir móstranse os formatos utilizados polo sitio web da sede electrónica do SEPE e as ligazóns para descargalos de forma gratuíta.

Para obter a máxima experiencia visual do portal é conveniente aínda que non é imprescindible dispor de Javascript activado no navegador.