Empresas

Solicitude de declaración de excepcionalidade

En que consiste a declaración de excepcionalidade?

En cumprimento da normativa de aplicación, as empresas de ou 50 máis traballadores que non cumpran coa obriga de contratación conforme á cota de reserva a favor de persoas con discapacidade están obrigadas a presentar, por medio dos seus representantes legais, declaración de excepcionalidade e autorización para a aplicación das medidas alternativas. Igualmente, estarán obrigadas a presentar memorias de medidas justificativas anualmente no tres anos posteriores mentres a autorización estea en vigor.

O SEPE pon a disposición a través da súa sede electrónica, unha aplicación de xestión destas solicitudes, só a utilizar por empregadores con centros de traballo en máis dunha comunidade autónoma, sempre que o persoal do conxunto de centros dunha comunidade autónoma non supere o 85 % do total do persoal da empresa, nese caso presentarase a solicitude ante o órgano competente en materia de emprego na este comunidade autónoma.

Como acceder á aplicación

É preciso ter instalado Autofirma.

É preciso estar en posesión dun certificado electrónico de persoa física (exclusivamente) ou estar rexistrado en Clave. No entanto, ao finalizar a firma solicitarase anexar a escritura de apoderamento.

Se está rexistrado en Apodera terá acceso a todos os expedientes das empresas ás que representa. De non estalo, só accederá a crear unha nova solicitude e, posteriormente, aos expedientes que xerase.

 

Máis Información