Empresas

Formación dual

  • Contratos para la formación y el aprendizaje.

Nota informativa:Peche de aplicación por publicación do Real Decreto/Lei 32 / 2021 , de de 28 decembro, de medidas urxentes para a reforma laboral, a garantía da estabilidade no emprego e a transformación do mercado de traballo.

Nos contratos de formación en alternancia non será precisa a autorización previa ao seu inicio da actividade formativa do contrato. Por iso, desde o 30 día de marzo queda pechada a aplicación posta a disposición polo SEPE para a xestión polos Servizos Públicos de Emprego competentes da autorización previa dos contratos para a formación e a aprendizaxe, para efectos da solicitude de novas autorizacións da actividade formativa. Si se manterá operativa a aplicación para efectos da xestión dos contratos xa autorizados e iniciados antes do 30 de marzo de .. 2022

  • Contratos para a formación e a aprendizaxe.

Aviso: Nova entrada para a comunicación de cambio de entidade de formación (novo centro) nas modificacións do acordo formativo e as prórrogas.