Empresas

Outros trámites e procedementos

AVISO IMPORTANTE: Este trámite é exclusivamente para formular queixas e suxestións.

Para a presentación de recursos ou alegacións ante o SEPE por parte das empresas ou os seus representantes, deberá, de non existir canle ou formulario específico no procedemento, remitirse escrito a través do Rexistro Electrónico á Dirección Provincial ou á Subdirección Xeral do Servizo Público de Emprego Estatal que corresponda.