Empresas

Outros trámites e procedementos

AVISO IMPORTANTE: Este trámite é exclusivamente para formular queixas e suxestións.

Si desea realizar reclamación o alegaciones relacionadas con su prestación o subsidio, deberá presentarlo a través del formulario de pre-solicitudes  habilitado en la sede, marcando Comunicación de incidencia en prestación individual e indicando en observaciones el motivo de su reclamación.

Tamén poderá presentar dita reclamación de forma presencial na súa oficina de prestacións previa cita; por medio do rexistro electrónico ou por outras vías regulamentarias.