Empresas

Programas de fomento de emprego agrario para Andalucía e Extremadura e nas zonas rurais deprimidas

En que consisten os programas de fomento do emprego agrario e esta aplicación?

O Servizo Público de Emprego Estatal destinará créditos con cargo aos seus orzamentos anuais para fomentar o emprego a través da execución de programas dirixidos a traballadores desempregados, preferentemente eventuais agrarios, a través de subvencións a corporacións locais.

O procedemento xestiónase por delegación en cada Dirección Provincial do ámbito sinalado normativamente, sendo necesario que a relación entre SEPE e as corporacións locais beneficiarias sexa por medios electrónicos.

Así, esta aplicación, permite ás corporacións locais, a través dos seus representantes legais, realizar a tramitación completa das súas solicitudes de subvención ao SEPE na súa sede electrónica. Entre outras accións, poderán: seleccionar a convocatoria para a cal se quere solicitar a subvención; crear, gardar e seleccionar borradores de solicitude (con opción de borrar e modificar) ata a súa presentación tras a confirmación do borrador preceptivo; solicitar a desistencia de solicitudes xa presentadas; consultar solicitudes e os seus estados, exportar os datos a CSV e descargar documentos asociados; responder a requirimentos de emenda de solicitudes e presentar novas versións de solicitude; outras accións relativas á execución e xustificación do proxecto subvencionado; etc.

Como acceder á aplicación

É preciso ter instalado Autofirma.

Es preciso estar en posesión de un certificado electrónico o estar registrado en Clave.

Se está rexistrado en Apodera terá acceso a todos os expedientes das empresas ás que representa. De non estalo, só accederá a crear unha nova solicitude e, posteriormente, aos expedientes que xerase.

Máis Información