Persones

Consultes

A través d'este servici pots consultar l'estat de la teua prestació per desocupació relativa a les teues dades personals, sol·licituds, última prestació, rebuts de nòmines i denegacions.

Així mateix, podràs consultar les dades del certificat d'empresa que haja enviat l'empresa, així com obtindre una còpia del certificat d'empresa, en la qual haja cessat en la teua activitat laboral.

Per a accedir a este servici és necessari identificar-se amb certificat digital, DNI electrònic, usuari i contrasenya obtingut a través del sistema Cl@ve o dades de contrast.

Per a més informació sobre els dits tràmits pots consultar la guia d'ús.

Projecte Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional