Persones

Altres tràmits i procediments

AVÍS IMPORTANT: Este tràmit és exclusivament per a formular queixes i suggeriments.

Si desitja realitzar reclamació o al·legacions relacionades amb la seua prestació o subsidi, haurà de presentar-ho a través del formulari de presol·licituds  habilitado en la seu, marcant Comunicació d'incidència en prestació individual i indicant en observacions el motiu de la seua reclamació

També podrà presentar aquesta reclamació de forma presencial en la seua oficina de prestacions prèvia cita; per mitjà del registre electrònic o per altres vies reglamentàries.