Persones

Ocupació

Procediment de concessió de subvencions tramitat en règim de concurrència competitiva la sol·licitud de la qual estarà disponible una vegada aprovada la corresponent convocatòria:

  • Sol·licitud d'inscripció en el segon curs per a l'habilitació de persones assessores i avaluadores del procediment d'avaluació de la competència professional.
  • Presentació de renúncia al segon curs per a l'habilitació de persones assessores i avaluadores del procediment d'avaluació de la competència professional.