Persones

Cita prèvia

Per a la teua comoditat, sense que siga necessari que acudisques a l'Oficina d'Ocupació, el SEPE posa a la teua disposició en esta pàgina web els següents tràmits:

Així mateix, existix una àmplia informació de prestacions per desocupació (no exigix cap identificació)

  • Guies informatives, preguntes freqüents, informació estàtica.
  • Carpetes informatives i models d'impresos.
  • Simulador de prestacions per a obtindre informació sobre la possible prestació que li pot correspondre.

No obstant açò, també pots omplir i descarregar l'imprés de sol·licitud de prestació per desocupació a través de Models d'impresos, que podràs presentar juntament amb la documentació necessària, en qualsevol registre de l'Administració Estatal i Autonòmica, i de les Administracions Locals, en este últim cas, sempre que tinguen subscrit l'oportú conveni,  (art. 38 de la Llei 30 / 1992 . de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).