Persones

Modificació de dades bancàries

SOLAMENT PER A ACCESSOS A través DE CL@VE: Per a poder firmar un tràmit en el SEPE, ha d'haver-se realitzat el registre de nivell avançat en el sistema Cl@ve, bé de forma presencial, en una oficina davant un empleat públic habilitat a este efecte, o bé de forma telemàtica, prèvia autenticació del ciutadà mitjançant un certificat electrònic reconegut.

Videoguía per a modificar les dades bancàries

Esta guia d'ús en format video, mostra els passos a seguir per a realitzar la modificació de les dades bancàries on tens domiciliat el cobrament de la prestació per desocupació (és imprescindible que sigues titular del nou compte).

A través d'este servici pots modificar el compte corrent on tens domiciliat el cobrament de la prestació per desocupació. Has de ser el titular del compte on desitges rebre el pagament de la prestació.

Per a accedir a este servici és necessari identificar-se a través de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya obtingut a través del sistema Cl@ve.

Per a finalitzar els tràmits que requerixen firma, és imprescindible, quan s'accedix amb usuari i contrasenya cl@ve, disposar de telèfon mòbil i que coincidisca amb el registrat en cl@ve.

Para más información sobre dicho trámite puedes consultar la guía de uso.

FEDER