Notificacións

Subscrición a notificacións electrónicas

O obxectivo da aplicación de subscrición a notificacións electrónicas é dar cumprimento ao artigo 14 da Lei 39/2015, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, mediante o cal se outorga a potestade ás  persoas físicas de elixir en todo momento se se comunican coas Administracións Públicas para o exercicio dos seus dereitos e obrigacións a través de medios electrónicos ou non, salvo que estean obrigadas a relacionarse a través de medios electrónicos. O medio elixido pola persoa para comunicarse coas Administracións Públicas poderá ser modificado por aquela en calquera momento.

Se decides apuntarche ao censo de notificacións electrónicas deixarás de recibir as notificacións en papel para o procedemento ao que che subscribiches. Pódesche dar de baixa en todo momento así como modificar o e-mail de correo onde se envían as comunicacións avisando que tes unha nova notificación por parte de SEPE.

O acceso a este servizo require identificación mediante o sistema de autenticación Cl@ve a través de:

  • Certificado dixital de persoa física ou DNI electrónico
  • Clave permanente