Empresas

Certific@2

Envío telemático de períodos de actividade. Mecanismo REDE

Este servizo permite o envío a través de Internet, por parte das empresas, da transmisión de comunicacións de períodos de actividade relativos ao mecanismo REDE de flexibilidade e estabilizaciónde emprego.

En que consiste?

Consiste en ofrecer a posibilidade de comunicar ao Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) a calquera empresa que tivese acceso a Internet, períodos de actividade relativos ao mecanismo REDE de flexibilidade e estabilizaciónde emprego.

Esta comunicación pódese efectuar utilizando a aplicación da tecnoloxía XML, mediante o tratamento de ficheiros XML cuxa xestión de envío é manual. Require a intervención dun usuario para, unha vez o ficheiro XML foi creado, proceder a seleccionalo e envialo ao SEPE.

Para a xeración deste arquivo de XML, existe un asistente dentro de a aplicación Certific@ 2 .

Como funciona o servizo?

Para utilizar a aplicación Certific@ 2 , as persoas usuarias deben dispor de autorización para a transmisión telemática de datos aos Servizos Públicos de Emprego, obtida previamente conforme o definido na aplicación Contrat@, ou de firma electrónica expedida por algunha de as autoridades de certificación.

Para os ficheiros XML enviados a través do acceso á aplicación Certific@ 2 , realízanse dous niveis de control:

  • Control de formato. Realízase en tempo real, no mesmo momento no que se envía o ficheiro. En caso de detectarse erro, especifícase este e o ficheiro non é enviado para o seu procesamento no SEPE. En caso contrario o ficheiro envíase ao SEPE para o seu procesamento.
  • Resto de controis. Realízanse cando o ficheiro foi enviado ao SEPE. Como resultado deste segundo nivel de control, procederase a enviar un correo electrónico informando o resultado definitivo do proceso: procesado correctamente ou rexeitado, nese caso achegaranse os erros detectados.

Ademais, en cada envío pódense anexar ata 10 ficheiros XML.

As persoas usuarias da aplicación Certific@ 2 deben comunicar os datos de actividade laboral do mes ou meses anteriores. A comunicación de períodos de actividade pódese realizar durante as 24 horas do día, todos os días do ano, tendo a autorización previa do traballador.

A transmisión telemática de datos por unha persoa usuaria autorizada respecto dos períodos de actividade laboral permitirá xestionar adecuadamente a protección social do mecanismo REDE.

Cales son os beneficios?

A modalidade de Solicitude Única de prestación por desemprego, permite cobrar a prestación durante todos os períodos de inactividade, sen necesidade de presentar cada vez que cesan temporalmente no traballo solicitude de continuación de prestacións na súa oficina de emprego, sempre que a empresa utilice esta aplicación Certific@ 2  para comunicar ao SEPE os períodos de actividade.

Documentación relacionada

Título do documento

Tamaño

Data

Guía para empresas

1 . 21  Mb

Setembro 2020

Manual de Usuario

1 , 30 Mb

Xullo 2022

Proxecto Cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional