Empresas

Alegacións: ES con beneficios

O Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) é o organismo público que xestiona a liquidación das achegas económicas a abonar polas empresas que efectúan despedimentos colectivos que afectan a traballadores de cincuenta ou máis anos, cando concorren as circunstancias recollidas na Lei 27/2011.

O procedemento de liquidación da contribución anual contempla unha fase de liquidación provisional, suxeita a alegacións da empresa, tras a cal o SEPE dita a resolución final.

Este formulario permite a presentación das devanditas alegacións.

O acceso a este servizo require identificación a través do sistema de autenticación cl@ve a través de:e:

  • Certificado dixital de persoa física ou DNI electrónico
  • Certificado dixital de representante legal
  • Certificado dixital de persoa xurídica
  • Clave permanente