Empresas

Programas de fomento de emprego agrario para Andalucía e Extremadura e nas zonas rurais deprimidas

En que consisten os programas de fomento do emprego agrario e esta aplicación?

O Servizo Público de Emprego Estatal destinará créditos con cargo aos seus orzamentos anuais para fomentar o emprego a través da execución de programas dirixidos a traballadores desempregados, preferentemente eventuais agrarios, a través de subvencións a corporacións locais.

O procedemento xestiónase por delegación en cada Dirección Provincial do ámbito sinalado normativamente, sendo necesario que a relación entre SEPE e as corporacións locais beneficiarias sexa por medios electrónicos.

Así, esta aplicación, permite ás corporacións locais, a través dos seus representantes legais, realizar a tramitación completa das súas solicitudes de subvención ao SEPE na súa sede electrónica. Entre outras accións, poderán: seleccionar a convocatoria para a cal se quere solicitar a subvención; crear, gardar e seleccionar borradores de solicitude (con opción de borrar e modificar) ata a súa presentación tras a confirmación do borrador preceptivo; solicitar a desistencia de solicitudes xa presentadas; consultar solicitudes e os seus estados, exportar os datos a CSV e descargar documentos asociados; responder a requirimentos de emenda de solicitudes e presentar novas versións de solicitude; outras accións relativas á execución e xustificación do proxecto subvencionado; etc.

Como acceder á aplicación

Navegador soportado: Chrome.

É preciso ter instalado Autofirma actualizado.

Para o acceso á aplicación é preciso dispor dun do seguintes certificado electrónicos: persoa física, empregado público ou representante. Tamén é posible o acceso mediante Clave permanente con permisos de firma. Recoméndase o uso dun certificado de representante para o acceso á aplicación.

No caso de non usar un certificado de representante, ao finalizar o proceso de firma solicitarase anexar un documento que acredite ao asinante como representante legal da corporación local para a solicitude de subvención.

Creada unha nova solicitude poderá acceder posteriormente a ela para a súa consulta e xestión.

 

Máis Información

Videotutoriales

O SEPE pon a disposición das persoas representantes de corporacións locais que queiran solicitar subvencións do Programa de Fomento de Emprego Agrario, uns vídeos explicativos que complementan as indicacións do Manual de uso descargable en PDF: animámoslles  á súa visualización.

1 . Entrar con certificado de acceso válidos

Coñeza cales son os certificados válidos para acceder á xestión na SEDE electrónica do SEPE de expedientes de corporacións locais no marco do Programa de Fomento de Emprego Agrario do SEPE.

2 . Presentar a súa solicitude en liña

Saiba como presentar e rexistrar en pasos 7 o formulario web da corporación local á que representa, para a convocatoria que fose habilitada pola súa Dirección Provincial (distinguindo modalidades para Andalucía e Extremadura ), de subvencións do Programa de Fomento de Emprego Agrario do SEPE.

3 . Responder a requirimentos sobre datos da solicitude

Unha vez presentouse a solicitude en tempo e forma (vídeo 2 ), esta pode conter datos a emendar, extremo que lle será notificado pola Dirección Provincial que resolve o procedemento. Desde a SEDE electrónica do SEPE, pódese realizar un seguimento do estado da súa solicitude: este vídeo móstralle como actuar para reformular e emendar datos erróneos requiridos.

4 . Anexar documentación requirida

Noutros casos, aínda que os datos cubríronse correctamente (vídeo 3 ), a solicitude pode resultar incompleta respecto da documentación necesaria que deba acompañala. Tras a oportuna notificación do detalle requirido pola Dirección Provincial, na SEDE electrónica do SEPE pódense anexar os documentos que falten ou fosen incorrectos, como se mostra neste vídeo.

5. Acceso a las notificaciones remitidas por la Dirección Provincial

Conozca cómo acceder a las notificaciones remitidas por la Dirección Provincial identificándose con un certificado de representante.