Persones

Cita Prèvia

Per a la teva comoditat, sense que sigui necessari que acudeixis a l'Oficina d'Ocupació, el SEPE posa a la teva disposició en aquesta pàgina web els següents tràmits:

Així mateix, existeix una àmplia informació de prestacions per desocupació (no exigeix cap identificació)

  • Guies informatives, preguntes freqüents, informació estàtica.
  • Carpetes informatives i models d'impresos.
  • Simulador de prestacions per a obtenir informació sobre la possible prestació que li pot correspondre.

No obstant això, també pots emplenar i descarregar l'imprès de sol·licitud de prestació per desocupació a través de Models d'impresos, que podràs presentar juntament amb la documentació necessària, en qualsevol registre de l'Administració Estatal i Autonòmica, i de les Administracions Locals, en aquest últim cas, sempre que tinguin subscrit l'oportú conveni,  (art. 38 de la Llei 30/1992. de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú).