Persones

Cita Prèvia

Imprescindible per a atenció en oficina de prestacions

Es recorda que per a la sol·licitud de prestacions és imprescindible la inscripció PRÈVIA com a demandant d'ocupació davant el Servei Públic d'Ocupació de la seva Comunitat Autònoma.
Només s'atendrà al ciutadà el nom del qual i DNI/NIE coincideixiamb el de la cita. El DNI/NIE serà sol·licitat per verificar la seva identitat. Si és estranger no comunitari haurà d'aportar el TIE i el passaport.

Li recordem que pot realitzar els seus tràmits de manera senzilla, àgil i segura/segura, de forma electrònica (sense acudir a l'oficina):

Per a tràmits relacionats amb la seva demanda d'ocupació, consulti a el servei públic d'ocupació de la seva Comunitat Autònoma. Marmitó aquí: tramitis demanda.

Projecte Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional