Persones

Altres tràmits i procediments

AVÍS IMPORTANT: Aquest tràmit és exclusivament per formular Queixes i Suggeriments.

Si desitja realitzar una reclamació o al·legacions sobre la seva prestació o subsidi, haurà de realitzar-la de forma presencial en una Oficina de Prestacions prèvia obtenció de cita, mitjançant el Registre Electrònic Comú si compta amb Clau o certificat electrònic o per altres vies reglamentàries.

En cas de no poder usar les anteriors opcions, ho podrà presentar, sense opció d'adjuntar documents, a través del formulari de Pre-sol·licituds habilitat a la Seu Electrònica, marcant en el subtrámite prestació, subsidi, etc. sobre el qual vol reclamar i indicant en Observacions el motiu de la seva reclamació.