Persones

Reconeixement de la prestació contributiva

SOLAMENT PER A ACCESSOS A través DE CL@VE: Per poder signar un tràmit en el SEPE, ha d'haver-se realitzat el registre de nivell avançat en el sistema Cl@ve, bé de forma presencial, en una oficina davant un empleat públic habilitat a aquest efecte, o bé de forma telemàtica, prèvia autenticació del ciutadà mitjançant un certificat electrònic reconegut

Videoguía per sol·licitar la prestació contributiva

Aquesta guia d'ús en format video, mostra els passos a seguir perquè puguis sol·licitar el reconeixement de la prestació contributiva per desocupació, amb les opcions d'alta inicial o represa, sempre que compleixis els requisits per poder realitzar aquest tràmit en línia.

Aquí pots sol·licitar el reconeixement de la teva prestació contributiva per desocupació en la seva modalitat d'alta inicial o represa que tenies reconeguda amb anterioritat i no esgotada, permetent l'opció d'un nou dret en cas d'haver treballat més de 360 dies.

Aquest servei et permet sol·licitar i reconèixer la prestació si ha extingit la teva relació laboral dins del Règim General de la Seguretat Social i del Règim Especial de la Mineria del Carbó, tant per a contractes a temps complet com els casos de cessament del contracte a temps parcial.

No obstant això, existeixen situacions específiques, en les quals per les seves particularitats, l'aplicació podria informar-te que el tràmit hauràs de realitzar-ho en la teva oficina d'ocupació.

Has d'haver cotitzat a la Seguretat Social almenys 360 dies, de manera contínua o discontinu, des de l'últim reconeixement.

Per al reconeixement de la prestació contributiva necessites:

  • Disposar d'usuari i contrasenya obtingut a través de el sistema de cl@vecertificat digital o DNIe. Per finalitzar els tràmits que requereixen signatura, és imprescindible, quan s'accedeix amb usuari i contrasenya cl@ve, disposar de telèfon mòbil i que coincideixi amb el registrat en cl@ve.
  • Inscripció com a demandant d'ocupació en el servei d'ocupació autonòmica o, si resideix a Ceuta o Melilla, en el Servei Públic d'Ocupació Estatal.
  • Certificat o certificats d'empresa dels últims 180 dies cotitzats si l'empresa no ho ha remès al SEPE per internet. Consulta si el teu certificat d'empresa ha estat enviat
  • Declarar les càrregues familiars.
  • La teva conformitat a les dades que disposem.

Aquest servei està disponible de 8 00 : h a 20 00 : h de dilluns a divendres

Si desitja informació sobre un altre tipus de prestacions del Servei Públic d'Ocupació Estatal pots trobar-la en Informació sobre un altre tipus de prestacions o contactar a través d'Atenció telefònica

Projecte Cofinançat pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional