Persones

Modificació de dades bancàries

SOLAMENT PER A ACCESSOS A través DE CL@VE: Per poder signar un tràmit en el SEPE, ha d'haver-se realitzat el registre de nivell avançat en el sistema Cl@ve, bé de forma presencial, en una oficina davant un empleat públic habilitat a aquest efecte, o bé de forma telemàtica, prèvia autenticació del ciutadà mitjançant un certificat electrònic reconegut.

A través d'aquest servei pots modificar el compte corrent on tens domiciliat el cobrament de la prestació per desocupació. Has de ser el titular del compte on desitges rebre el pagament de la prestació.

Per accedir a aquest servei és necessari identificar-se a través de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya obtingut a través del sistema Cl@ve.

Per finalitzar els tràmits que requereixen signatura, és imprescindible, quan s'accedeix amb usuari i contrasenya cl@ve, disposar de telèfon mòbil i que coincideixi amb el registrat en cl@ve.

Per a més informació sobre aquest tràmit pots consultar la guia d'ús.

FEDER