Persones

Sol·licitud ajuda suplementària RAI per a víctimes violència gènere o domèstica. Pas 3 de 12

Ajuda

Amb caràcter general per a accedir a l'Ajuda suplementària de tres mesos de Renda Activa d'Inserció per canvi de residència per víctimes de violència de gènere o domèstica vosté ha de complir els següents requisits:

  • Complir els requisits i sol·licitar ser admesos en el programa de Renda Activa d'Inserció o ser beneficiari del mateix per víctima de violència de gènere o domèstica.
  • Ser víctimes de violència de gènere o domèstica que s'hagen vist obligades i acrediten canvi de residència en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud d'admissió al programa de Renda Activa d'Inserció o durant la permanència en este.