Persones

Sol·licitud de renda activa d'inserció

Ajuda alta inicial per emigrant retornat

Es considera emigrant retornat al treballador de nacionalitat espanyola, que torna a Espanya després d'haver romàs i treballat en l'estranger, així com, els fills dels treballadors espanyols emigrants, amb nacionalitat espanyola, nascuts en l'estranger que tornen a Espanya i hagen treballat en l'estranger amb aquesta nacionalitat.

Vosté ha de complir, a més dels requisits generals, els següents:

  • Haver treballat, com a mínim 6 mesos en els últims sis anys des de l'última eixida d'Espanya.
  • Tindre complits 45 anys en el moment de la sol·licitud.
  • Haver tornat a Espanya en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud.
  • No haver sigut beneficiari del programa de Renda Activa d'Inserció en els 365 dies naturals anteriors a la data de sol·licitud del dret a l'admissió al programa.