Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Condicions requerides. Sol·licitud de subsidi per cotització insuficient per a prestació contributiva

Un. ha seleccionat sol·licitar un subsidi per:

  • Cotització insuficient per a prestació contributiva

Per a la concessió d'este subsidi, s'han de donar, almenys, les següents condicions:

  • Un. ha d'estar aturat.
  • Un. ha d'estar en situació legal de desocupació.
  • Un. ha de tindre cotitzats almenys tres mesos, si té responsabilitats familiars, o sis mesos si no les té.
  • Un. no ha de tindre cobert el període mínim de cotització de 360 dies per a tindre dret a una prestació contributiva.

Desitja continuar?. Si no desitja continuar podrà acudir a la seua Oficina d'Ocupació per a ser atés.