Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Condicions requerides. Sol·licitud de subsidi per esgotament de prestació contributiva sense responsabilitats familiars

Un. ha seleccionat sol·licitar un subsidi per:

  • Esgotament de prestació contributiva sense responsabilitats familiars

Per a la concessió d'este subsidi, s'han de donar, almenys, les següents condicions:

  • Un. ha d'estar aturat.
  • Un. ha d'haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu
  • No és necessari que vosté tinga responsabilitats familiars. Si vosté té responsabilitats familiars pot consultar l'ajuda d'esgotament de prestació contributiva amb responsabilitats familiars.
  • Ud . ha de tindre complits 45 anys en la data d'esgotament de la prestació contributiva per desocupació.
  • Si a més Ud. va esgotar una prestació contributiva de 720 dies de duració Ud. haurà de seleccionar subsidi especial per a majors de 45 anys, com previ a este subsidi.

Un. podria no tindre dret al subsidi de desocupació per no complir les anteriors condicions

¿Desitja continuar?. Si no desitja continuar podrà acudir a la seua Oficina d'Ocupació per a ser atés.