Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Condicions requerides. Sol·licitud de subsidi especial per a majors d'anys. 45

Un. ha seleccionat sol·licitar un subsidi per:

  • Subsidi especial majors d'anys. 45

Per a la concessió d'este subsidi, s'han de donar, almenys, les següents condicions:

  • Un. ha d'estar aturat.
  • Un. ha d'haver esgotat la prestació per desocupació de nivell contributiu
  • Ud . ha de tindre complits 45 anys en la data d'esgotament de la prestació contributiva per desocupació.
  • Ud. ha d'haver esgotat una prestació contributiva per desocupació de 720 dies de duració.

Un. podria no tindre dret al subsidi de desocupació per no complir les anteriors condicions:

Desitja continuar?. Si no desitja continuar podrà acudir a la seua Oficina d'Ocupació per a ser atés.