Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Represa

Si el dret al subsidi no es troba extingit es podrà sol·licitar la represa del mateix al finalitzar la causa que va determinar la suspensió.

La represa suposarà el dret a percebre el subsidi per desocupació pel període que li quedara en el moment de la suspensió.

El dret a la represa naixerà a partir del terme de la causa de suspensió, sempre que se sol·licite en el termini dels quinze dies següents.