Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Ajuda alta inicial per expedient invalidesa

Un. ha de complir, a més dels requisits generals, els següents:

  • Haver sigut declarat plenament capaç o incapaç parcial, com a conseqüència d'expedient de revisió per millorança d'una situació de gran invalidesa, incapacitat permanent absoluta o total per a la professió habitual.