Persones

Sol·licitud de subsidi per desocupació

Ajuda alta inicial alliberat de presó

Un. ha de complir, a més dels requisits generals, els següents:

  • Haver sigut alliberat de presó i la privació de llibertat ha de ser d'una durada igual o superior a sis mesos.
  • També s'entendran compresos en esta situació els menors alliberats d'un centre d'internament en el qual hagueren sigut ingressats com a conseqüència de la comissió de fets considerats com a delicte, sempre que, a més d'haver romàs privat de llibertat pel temps abans indicat, en el moment de l'alliberament siguen majors d'anys. 16 Així mateix, s'entendran compreses en aquesta situació les persones que hagueren conclòs un tractament de deshabituació de la drogodependència, sempre que el mateix haguera durat un període igual o superior a sis mesos i hagen vist remesa la seua pena privativa de llibertat en aplicació del previst en l'article 87 del Codi Penal.