Notificacions

Subscripció a notificacions electròniques

L'objectiu de l'aplicació de subscripció a notificacions electròniques és donar compliment a l'article 14 de la Llei 39 / 2015 , del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, mitjançant el qual s'atorga la potestat a les  persones físiques de triar en tot moment si es comuniquen amb les Administracions Públiques per a l'exercici dels seus drets i obligacions a través de mitjans electrònics o no, llevat que estiguen obligades a relacionar-se a través de mitjans electrònics. El mitjà triat per la persona per a comunicar-se amb les Administracions Públiques podrà ser modificat per aquella en qualsevol moment.

Si decidixes apuntar-te al cens de notificacions electròniques deixaràs de rebre les notificacions en paper per al procediment al que t'hages subscrit. Et pots donar de baixa en tot moment així com modificar l'email de correu on s'envien les comunicacions avisant que tens una nova notificació per part de SEPE.

L'accés a este servici requerix identificació per mitjà del sistema d'autenticació cl\@ve a través de:

  • Certificat digital de persona física o DNI electrònic
  • Clau permanent