Empreses

Accés a entitats col·laboradores en la modalitat de Teleformació

Est és el punt d'accés perquè les entitats col·laboradores del Servici Públic d'Ocupació Estatal proporcionen els servicis i treballs convinguts en matèria de gestió de la modalitat de teleformació.

Disposa d'un accés per a responsables dels equips de treball adscrits a estes entitats col·laboradores, amb dos funcions:

A més, també disposa d'un accés per a la realització dels treballs encomanats a les entitats col·laboradores:

Com l'accés a estes funcions requerix autenticació, solament es permetrà amb la prèvia identificació del col·laborador, que ha de disposar dels corresponents permisos que per a la prestació dels servicis i la realització de les seues comeses li haja atribuït el Servici Públic d'Ocupació Estatal.

Pot identificar-se mitjançant DNI electrònic, certificat digital personal o una clau permanent proporcionada per la plataforma Cl@ve, que es basa en l'ús d'un codi d'usuari, el seu DNI o NIE, i d'una contrasenya que s'establix en el procés d'activació i que només ha de ser coneguda per vosté. Per a accedir al procés d'activació és necessari que prèviament s'haja registrat en el sistema.