Empreses

Sol·licitud Telemàtica (Contrat@)

En què consistix?

A través d'esta aplicació el representant de l'empresa, degudament identificat amb Certificat Digital, DNI electrònic o Usuari/Contrasenya en la plataforma Cl@ve, pot efectuar sol·licituds per a l'aplicació Contrat@ de forma telemàtica (sense necessitat de personar-se per a la seua gestió en el Servici Públic d'Ocupació). A través d'ella pot efectuar-se tant la sol·licitud inicial d'autorització d'ús administratiu de l'aplicació, com les posteriors sol·licituds de canvi de clau que pogueren ser necessàries.

L'aplicació facilita una utilitat per a adjuntar la documentació necessària per a la seua aprovació per part dels Servicis Públics d'Ocupació, així com una opció per a efectuar un seguiment de l'estat de la sol·licitud.

Què es necessita per a accedir?

La utilització d'este servici requerix disposar de credencials en la platafoma Cl@ve.