Persoas

Solicitude de axuda suplementaria da RAI para vítimas de violencia de xénero ou doméstica. Paso 3 de 12

Axuda

Con carácter xeral, para acceder á axuda suplementaria de tres meses de renda activa de inserción por cambiar de residencia no caso de vítimas de violencia de xénero ou doméstica, vostede debe cumprir os seguintes requisitos:

  • Cumprir os requisitos e solicitar a admisión no Programa de renda activa de inserción, ou beneficiarse del por ser vítima de violencia de xénero ou doméstica.
  • Ser vítimas de violencia de xénero ou doméstica que se visen obrigadas a cambiar de residencia e o acrediten nos 12 meses anteriores á solicitude de admisión no Programa de renda activa de inserción ou durante a permanencia neste.