Persoas

Outros trámites e procedementos

AVISO IMPORTANTE: Este trámite é exclusivamente para formular Queixas e Suxestións.

Se desexa realizar unha reclamación ou alegacións sobre a súa prestación ou subsidio, deberá realizala de forma presencial nunha Oficina de Prestacións previa obtención de cita, mediante o Rexistro Electrónico Común se conta con Clave ou certificado electrónico ou por outras vías regulamentarias.

En caso de non poder usar as anteriores opcións, poderao presentar, sen opción de achegar documentos, a través do formulario de Pre-solicitudes habilitado na Sede Electrónica, marcando no subtrámite prestación, subsidio, etc. sobre o que quere reclamar e indicando en Observacións o motivo da súa reclamación.