Persoas

Outros trámites e procedementos

AVISO IMPORTANTE: Este trámite é exclusivamente para formular queixas e suxestións.

Se desexas realizar unha reclamación ou presentar alegacións relacionadas coa túa prestación ou subsidio ou calquera outro programa de protección por desemprego, deberás facelo mediante escrito remitido a través do Rexistro Electrónico (Rede SARA) á Dirección Provincial do Servizo Público de Emprego Estatal que corresponda ao teu domicilio. Tamén podes presentalo nunha oficina de asistencia en materia de rexistros ou mediante correo administrativo (Correos). E tamén poderás entregar o teu escrito na túa oficina de prestacións, para o que é necesario cita previa.