Asesoramento

  • Axúdanme a completar o cuestionario de autoevaluación se non o realicei previamente.
  • Analizan o meu historial profesional e formativo, e contrástano co referente (CNCP)
  • Se é necesario, axúdanme a completar a documentación achegada, para configurar o meu dossier de competencias,
  • Emiten un informe orientativo sobre la conveniencia o no de pasar a la siguiente fase de evaluación.
  • Decido se continuo ou non no procedemento.
  • No caso de non continuar, indícanme que formación complementaria necesito para acreditar as miñas competencias e os centros (CC.AA.) onde podo recibila.