Avaliación

  • La Comisión de Avaliación analiza e avalía o meu dossier de competencias e o informe emitido na fase de asesoramento.
  • Planifican e organizan a miña avaliación, seleccionando os métodos e actividades máis adecuadas ao meu caso.
  • Demostro as competencias profesionais ás que me presento, realizando as actividades de avaliación xa planificadas.
  • Informar os resultados da miña avaliación.
  • Se non obteño a acreditación, deseñan un Plan de formación para:
    • As posibilidades de formación das competencias que quero acreditar en posteriores convocatorias.
    • As posibilidades do desenvolvemento conducentes a certificados de profesionalidade ou títulos de formación profesional.