Persoas

Emprego

Procedemento de concesión de subvencións tramitado en réxime de concorrencia competitiva cuxa solicitude estará dispoñible unha vez aprobada a correspondente convocatoria:

  • Solicitude de inscrición no segundo curso para a habilitación de persoas asesoras e avaliadoras do procedemento de avaliación da competencia profesional.
  • Presentación de renuncia ao segundo curso para a habilitación de persoas asesoras e avaliadoras do procedemento de avaliación da competencia profesional.