Persoas

Trámites de demanda

Se resides nas Cidades de Ceuta e Melilla, poderás realizar todos os trámites relativos á túa demanda na Sede Electrónica do SEPE. Accede aos meus TRÁMITES DE DEMANDA.

Na Sede Electrónica do SEPE podes realizar trámites de demanda de emprego determinados pola Comunidade Autónoma. Entre eles poden ser: Inscribirse como demandante de emprego, renovar a demanda, actualizar a súa situación, duplicado do cartón de demanda, informes, certificacións e outros.

O acceso é a través dun usuario e contrasinal proporcionado por unha oficina do Servizo Público de Emprego, DNI electrónico ou certificado dixital.

Se resides noutra Comunidade Autónoma, deberás facer os trámites de demanda no Servizo Público de Emprego correspondente. Para iso accede á túa Comunidade Autónoma a través do acceso que pomos á túa disposición. Iso non impide que poidas utilizar a Sede Electrónica do SEPE para buscar ofertas, facerche o currículo, publicar anuncios, xestionar as candidaturas a ofertas a través da axenda, obter información sobre como buscar traballo, autorreconocerte a prestación por desemprego, autoemprego, e máis información e servizos dispoñibles.

Proxecto cofinanciado polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional