Firma Electrónica

Clave

  • Para acceder á sede electrónica de SEPE hai dous modos de acceso:

    • Con chave permanente obtida mediante rexistro previo en  cl@ve
    • Con certificado dixital recoñecido ou DNI electrónico