Firma Electrónica

Preguntas frecuentes: Certificados Electrónicos

  • A Lei 59/2003, sobre sinatura electrónica, define un certificado electrónico como un documento asinado electrónicamente por un prestador de servizos de certificación que vincula os datos de verificación de firmas a un asinante e confirma a súa identidade.

    Tecnicamente, o certificado electrónico asocia a clave pública do asinante coa súa identidade e esta asociación está garantida pola firma electrónica dun terceiro de confianza (o prestador de servizos de certificación), que verificou esta asociación (función da autoridade de rexistro) e emitiu o certificado electrónico (función de autoridade de certificación).