Firma Electrónica

Preguntas frecuentes: Autofirma

  • AutoFirma é unha ferramenta de escritorio con interface gráfica que permite a execución de operacións de firma de ficheiros locais en contornas de escritorio (Windows, Linux e Mac VOS X). Ofrece a posibilidade de realizar firmas de calquera tipo de documento de forma sinxela.