Firma Electrónica

Preguntas frecuentes: DNI electrónico

  • O DNI electrónico serve para acreditar de forma física e dixital a identidade persoal do seu titular e permite a firma electrónica de documentos.